نوشته‌ها

جشنواره فروش محصولات نانوسان

فرصتی استثنایی برای تمام بازاریابان و مصرف کنندگان محصولات نانوسان

فرصتی استثنایی برای تمام بازاریابان و مصرف کنندگان محصولات نانوسان:

در جشنواره تخفیفات شرکت بازرگانی علم و صنعت نانوسان همه برنده اند!

به اطلاع شما بازاریابان و مصرف‌کنندگان عزیز می‌رسانیم، با توجه به درخواست های بی‌شمار بازاریابان و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با شرکت بازاریابان ایرانیان زمین، بر آن شدیم تا با برگزاری جشنواره فروش، تسهیلات ویژه ای جهت خرید گروهی محصولات را به شما ارائه دهیم.

در این جشنواره هفده پک به شرح زیر ارائه شده است:

 • پک شماره ۱- جشنواره عیدانه نانو

محصولات موجود در این پک:
۲عدد پک محافظ نانو بدنه خودرو
۲عدد فوم تمیز کننده داشبورد
۱عدد پک محافظ نانوشیشه خودرو
۱عدد اسپری ضدعفونی کننده خودرو
۱عدد اسفنج غول خاکستری
اشانتیون متعلقه:
۱عدد پک محافظ نانو ضد مه و بخار
۱عدد پک محافظ نانو رینگ خودرو
۳عدد شامپو نانو خودرو

 • پک شماره ۲- جشنواره عیدانه نانو

محصولات موجود در این پک:

۱عدد اسپری نانوکارشاین
۱عدداسپری ضدعفونی کننده خودرو
۱عدد فوم تمیز کننده داشبورد
۱عدد اسفنج غول خاکستری
اشانتیون متعلقه:
۱عدد پک محافظ نانوضدمه و بخار
۱عد پک محافظ نانو رینگ خودرو
۲عدد شامپو نانو خودرو

 • پک شماره ۳- جشنواره عیدانه نانو

محصولات موجود در این پک:
۱عدد اسپری ضدعفونی کننده خودرو
۲عدد پک محافظ نانو شیشه خودرو
۲عدد فوم تمیز کننده داشبورد
۲عدد اسفنج غول خاکستری
اشانتیون متعلقه:
۱عدد پک محافظ نانوضدمه وبخار
۱عدد پک محافظ نانو رینگ و خودرو
۱عدد شامپو نانو خودرو

 • پک شماره ۴- جشنواره عیدانه نانو

محصولات موجود در این پک:
۱عدد اسپری جلا دهنده وبراق کننده
۱عدد پک محافظ نانو سرامیک و کاشی
۱عدد اسپری کت وشلوار
۱عدد اسپری نانو فرش و تابلو فرش
۱عدد تمیزکننده سطوح سالیدمجیک
اشانتیون متعلقه:
۱عدد پک محافظ نانو مخصوص شیرآلات و فلزات ضد زنگ
۱عدد پک محافظ نانو ضد مه و بخار
۱عدد اسپری چرم نانو کیف و کفش اشبالت

 • پک شماره ۵- جشنواره عیدانه نانو

محصولات موجود در این پک:
۱عدد پک محافظ نانومخصوص شیرآلات و فلزات ضد زنگ
۱عدد پک محافظ نانو شیشه و ساختمان
۱عدد اسپری نانوفرش و تابلو فرش
۱عدد پک محافظ نانو سرامیک وکاشی
اشانتیون متعلقه:
۱عدد اسفنج غول خاکستری
۱عدد اسپری کت وشلوار
۱عدد اسپری چرم نانو کیف و کفش اشبالت

 • پک شماره ۶- جشنواره عیدانه نانو

محصولات موجود در این پک:
۲عدد فوم تمیز کننده داشبورد
۱عدد پک محافظ نانو شیشه خودرو
۶عدد شامپو نانو خودرو
۱عدد اسفنج غول خاکستری
اشانتیون متعلقه:
۱عدد پک محافظ نانو ضدمه وبخار
۱عدد پک محافظ نانو رینگ خودرو

 • پک شماره ۷- جشنواره عیدانه نانو

۲عدد اسپری چرم نانو کیف و کفش اشبالت

۱عدد اسپری نانو فرش و تابلو و فرش

۱عدد اسپری کت و شلوار

اشانتیون متعلقه:

۲عدد اسپری کت و شلوار

 • پک شماره ۸- جشنواره عیدانه نانو

محصولات موجود در این پک:

۱عدد اسپری جلادهنده و براق کننده

۱عدد تمیز کننده سطوح سالید مجیک

۱عدد اسفنج غول خاکستری

اشانتیون متعلقه:

۱عدد محافظ نانو کاشی و سرامیک

 • پک شماره ۹- جشنواره عیدانه نانو

محصولات موجود در پک:
۱عدد پک محافظ نانو شیرآلات وفلزات ضد زنگ
۱عددپک محافظ نانو شیشه ساختمان
۱عدد اسفنج غول خاکستری
اشانتیون متعلقه :
۱عدد پک محافظ نانو سرامیک وکاشی

 

 • پک شماره ۱۰- اسپری نانو کت و شلوار ۳ پلاس ۱

۳عدد اسپری نانو کت وشلوار به همراه یک اشانتیون

 • پک شماره ۱۱- اسپری نانو فرش و تابلوفرش ۳ پلاس ۱

۳عدد اسپری نانو فرش و تابلو فرش به همراه ۱عدد اشانتیون

 • پک شماره ۱۲- محافظ نانو شیشه و ساختمان ۲ پلاس ۱

۲عددمحافظ نانو شیشه وساختمان به همراه ۱عدد اشانتیون

 • پک شماره ۱۳- اسپری چرم نانو کیف و کفش اشبالت ۳ پلاس ۲

۳اسپری چرم نانو کیف و کفش به همراه ۲عدد اشانتیون

 • پک شماره ۱۴- محافظ نانو ضد مه و بخار خودرو ۳ پلاس ۱

۳عدد محافظ نانو ضد مه و بخار خودرو به همراه ۲عدد اشانتیون

 • پک شماره ۱۵- محافظ نانو کاشی و سرامیک ۲ پلاس ۱

۲عدد محافظ نانو کاشی و سرامیک به همراه ۱عدد اشانتیون

 • پک شماره ۱۶- محافظ نانو مخصوص شیرآلات و فلزات ضد زنگ ۳ پلاس ۲

۳عدد محافظ نانو مخصوص شیرآلات و فلزات ضد زنگ به همراه ۲عدد اشانتیون

 • پک شماره ۱۷- محافظ نانو رینگ خودرو ۳ پلاس ۲

۳عددمحافظ نانو رینگ خودرو به همراه ۲عدد اشانتیون

 

 

پایان خبر./